Анонимная консультация -

Please tell us how big is your company.
Ваше Имя:
Заполните поле!
Телефон:
Укажите номер!

Розділ IV - ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону

Контроль за виконанням положень цього Закону здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ України, митними органами України, іншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом, а також спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, до повноважень якого віднесено здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Контроль за виконанням положень цього Закону в системі органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюється відповідними центральними органами виконавчої влади, які згідно із законом здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями та органами.

Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють діяльність підприємств, установ і організацій щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

Стаття 32. Звіти про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Юридичні особи, які здійснюють відповідну діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я такі відомості:

щоквартальні звіти про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що відповідно виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з території України;

щорічні звіти про діяльність із зазначенням відповідно кількості вирощених і перероблених рослин, включених до Переліку, кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року.

Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси

Юридичні особи, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов'язані за формою та в порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України, проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати відповідний баланс товарно-матеріальних цінностей.

Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом трьох календарних днів після їх виявлення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, подаються: щодо операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами в межах території України, - Міністерству внутрішніх справ України; щодо експортно-імпортних операцій, проведених з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, - Міністерству внутрішніх справ України та Службі безпеки України.

Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами

Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах юридичних осіб особами, на яких відповідним наказом керівника юридичної особи покладено цей обов'язок. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 35. Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин

Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, на території України може поширюватися виключно у спеціалізованих друкованих виданнях чи будь-яких інших засобах інформації, спеціально призначених для медичних, фармацевтичних, наукових працівників у сфері охорони здоров'я.

Забороняється поширювати в цілях реклами зразки наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до Переліку.

Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори

Особи, винні в порушенні законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, несуть відповідальність згідно із законом.

 

Безболезненное снятие ломки в Киеве

Баннер
Поддержка сайтов - Exluziv